Ecolabels voor grafische producten

De Blauwe Engel (Der Blaue Engel)

De Blauwe Engel, een label ingevoerd en beheerd door het Duitse Bondsministerie van Milieu, Natuurbehoud, Gebouwen en Nucleaire Veiligheid, is het oudste en best erkende milieulabel ter wereld. Dit label garandeert dat de gecertificeerde producten voldoen aan hoge normen ten aanzien van milieu, gezondheid en kwaliteit. Bij de beoordeling van de producten wordt altijd gekeken naar de volledige productlevenscyclus.
Sinds begin 2015 kan voortaan ook aan “drukwerk" de Blauwe Engel worden toegekend volgens de criteria die zijn vastgelegd in RAL-UZ 195. Deze toekenningscriteria hebben niet alleen betrekking op de kwaliteit van het papier, maar ook op de verschillende drukprocessen.


Het ecolabel "Blauer Engel" wordt toegekend door het Duitse non-profit overheidsinstituut RAL (RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.) namens het Duitse Milieuagentschap (UBA). Meer informatie vindt u op www.blauer-engel.de/en.


 

Cradle to Cradle®

Cradle to Cradle® (C2C) is een concept dat is gebaseerd op de natuur en dat zeer strenge normen stelt. De algemene uitgangspunten van dit concept lijken innovatiever te zijn dan die van andere labels. Het concept is gebaseerd op gesloten cycli waarin geen afvalproducten worden gegenereerd en waarin waardevolle grondstoffen behouden blijven. Dit betekent dat de materialen die worden gebruikt in het grafische product kunnen worden geretourneerd naar een biologische cyclus, waardoor het ontinktingsslib geen afval meer is maar een waardevolle voedingsstof.
Dit ecolabel staat dan ook voor het gebruik van milieuveilige en recycleerbare materialen, regenereerbare vormen van energie, verantwoord waterbeheer en het doorvoeren van beleid waarin het accent ligt op de sociale verplichtingen en inspanningen van het bedrijf.


De drijvende kracht achter het optimaliseren van deze natuurlijke cyclus is EPEA Int. Umweltforschung GmbH, terwijl de audits worden uitgevoerd door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Meer informatie vindt u op www.epea.com of www.c2ccertified.org.


 

Scandinavisch ecolabel "Nordic Swan"

Het Scandinavische ecolabel t kentekent producten die minder gevolgen hebben voor het milieu ten aanzien van energieverbruik, water en chemicaliën dan gemiddeld het geval is bij de grafische productie.
Dit is het officiële milieulabel in de Scandinavische landen Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen en IJsland.


Meer informatie vindt u op www.nordic-ecolabel.org en www.svanen.se


 

EU Ecolabel

Het EU Ecolabel is een grensoverschrijdend ecolabel dat in de gemeenschappelijke Europese markt fungeert als standaardaanduiding voor groene producten. Net als de overige ecolabels bepaalt het label grenswaarden voor energieverbruik, verontreiniging door afvalwater en uitstoot in de lucht. Het doel van het label is het voorkomen van risico's en schade aan het milieu. Dit gebeurt door het uitbannen van bepaalde chemische verbindingen die worden geclassificeerd als mogelijk schadelijk.


Audits en certificering worden uitgevoerd door de nationale instanties die zich bezighouden met de toekenning van ecolabels. Meer informatie vindt u op www.ecoclassifiedlabel.eu en www.europeesecolabel.nl.


 

Österreichisches Umweltzeichen ("Oostenrijks ecolabel")

Het Oostenrijkse ecolabel is het officiële milieulabel van de Republiek Oostenrijk. Het label wordt toegekend door het Oostenrijkse ministerie van Land- en Bosbouw, Milieu en Waterbeheer (ook wel het “ministerie voor een leefbaar Oostenrijk” genoemd) en staat garant voor ecologisch verantwoorde producten en diensten. Het label kan alleen worden toegekend aan producten waarvan is aangetoond dat ze de juiste eigenschappen ten aanzien van toepassing en kwaliteit bezitten.


Meer informatie vindt u op www.umweltzeichen.at

Onze verantwoordelijkheid

Voor grafische productie volgens de normen van het ecolabel hebben wij onze beroemde inktseries RESISTA en QUICK FAST ontwikkeld voor een kobaltvrij drukproces.

Meer...

Product Image

QU!CKFAST COFREE

Gespecialiseerde !NKREDIBLE-technology drukinkt voor afdrukken op kritische substraten. Deze vierkleureninkten met oxidatieve formulering is geformuleerd op basis van hernieuwbare grondstoffen.

Meer...
Product Image

ACRYLAC MATT

Dit ACRYLAC product, ook toepasbaar als dubbelzijdige coating, biedt een matte finish, maar heeft tegelijkertijd een goede schuurvastheid en blokvastheid.

Meer...